Ny sponsor – Mr green

För att få in extra intäkter till exempelvis företaget eller föreningen så är det klokt att söka en sponsor. Genom sponsorer så ges extra intäkter vilket kan investeras på olika sätt där behovet är som störst.

Att hitta sponsorer

Det finns många företag som gärna sponsrar organisationer av olika slag. Detta för att visa att de stöttar det som de sponsrar och samtidigt får de själva reklam för sig. Detta är något som båda parter vinner på och något som har funnits med under många år.

Hos många stora föreningar är det synligt att de är sponsrade genom olika tryck på träningskläderna som exempel. Att företag hjälper till och bidrar med vad de kan är en bra sak och visar på ett gott samarbete.

Casinoföretag är gärna med och sponsrar olika organisationer. De är väl etablerade på marknaden och bidrar gärna. Rekommendation om att kontakta mr green här för att se över om sponsor från dem är möjligt, de är stora i friluftslivet och bidrar till goda ting.

Viktiga samarbeten

Samarbeten är alltid viktiga av alla dess slag, både privat och inom arbete och andra föreningar. Genom samarbeten är det flera som går ihop och arbetar tillsammans mot samma mål. Det sker utifrån båda parters förutsättningar och båda bidrar med vad de kan. Detta är precis det som sponsorskap till viss del handlar om.

Som förening rekommenderas det att finna sponsorer. Ett tillskott till en lagkassa är bra samtidigt som det är bra att veta att det finns företag som stöttar föreningen. Många samarbeten kan också vara långsiktiga vilket är bra för föreningen på lång sikt. Även arrangemang som exempelvis större springlopp brukar vara sponsrade, med detta kan företagen få chans att visa sig inför många människor på en och samma gång och kan då förhoppningsvis få chans att visa sitt goda budskap.