Möten i klubben

Här lägger vi ut information om möten som har hållits och vad som diskuterats och bestämts. Här läggs också information ut om kommande möten, vilka datum de ska hållas och om något särskilt ska diskuteras. Eventuella frågor som man önskar tas upp bör vara klubben tillhanda senast en månad innan mötet så att styrelse och andra inblandade kan prata igenom och, förhoppningsvis, komma med svar vid sammankomsten.

Möte 20 april, 2017

Närvarande:

Erik Sigurdsson – ordförande

Katarina Svenningson – sekreterare

Sanna Tillander – Ledamot

Frans Bäcker – Ledamot

Thomas Livsén – Ledamot

Frånvarande:

Pelle Gustavsson – Ledamot (sjukt barn)

En av huvudfrågorna gällde det bussbolag som klubbens hittills använt sig av. En del spelare och anhöriga har känt sig illa behandlade och vid ett tillfälle blev en anhörig frånåkt vid en rastplats (detta uppmärksammades dock snabbt av medresenärerna varför bussen vände). Pernilla Karlström har tagit på sig uppgiften att såväl tala med nuvarande bussbolag som kontakta ett par andra för att se om vi kan få samma fördelaktiga avtal med dem – och i så fall eventuellt byta. Frågan kommer att tas upp igen vid nästa möte.

En annan fråga som lyftes är den om träniningskläder. Det har kommit till styrelsens kännedom att ungdomar blivit av med dyrbara träningskläder då de lämnats i omklädningsrummet vid träning. Huruvida det är någon från klubben eller en extern person är svårt att veta. Kan vi ordna med kodlås till omklädningsrummen? Vid träning så skall ytterdörren endast hållas öppen under det femton minutersintervall som man har på sig att komma in i lokalen och därefter så skall den vara låst. Dock så har ungdomarna en tendens att lägga en sten för att hålla dörren öppen för dem som kommer sent. Hur kommer vi tillrätta med det? Thomas Livsén har samlat på sig tips och idéer och skall tala med ungdomarna för att se hur vi kan lösa problemet.

I övrigt så diskuterades under mötet den säsong som gått, sommaren, upptakt inför hösten, medlemsantalet, Marianne i caféet (som är tveksam till att fortsätta till hösten) och en hel del annat. Kontakta oss för protokoll!