Klubbens hjärta – idrottshallen

Norrgårdens Idrottshall stod klar år 2010 och fyller således sju år i år. Det börjar att kännas även om hallen fortsatt ser relativt ny ut vid en ytlig besiktning. Men att vara en idrottshall sliter!

Idrottshallen består av två våningar och en källare. White Arkitekter fick i uppgift att rita hallen och i nära samarbete med Vetlanda Kommuns projektledare så fick de ihop en funktionell och annorlunda byggnad. Även Norrgårdens Handbollsförening fick vara med och säga sitt, precis som andra idrottsföreningar som avsågs använda sig av hallen. Projektet genomfördes sedan av Karl Axelsson Byggentreprenad AB vilka utförde bygget på utsatt tid. Kostnaden överskreds med cirka 1 miljon kronor och uppgick totalt till cirka 40 miljoner kronor. En stor kostnad som inte bara betalades av Vetlanda Kommun utan även av privata intressenter som gick in som sponsorer, se nedan.

Karl Axelsson Byggentreprenad AB hade naturligtvis hjälp av ett antal underleverantörer, ingen nämnd, ingen glömd.

Då kommunen upphandlade arkitekbyrå och då valet föll på White Arkitekter så baserades det bland annat på deras fokus på hållbarhet, bland annat så är byggnaden i huvudsak uppförd av förnyelsebart material, solpaneler har intregrerats och grönt tak. Det sistnämnda gjorde alla inblandade parter, förutom arkitekterna, lite oroliga. Skulle det funka var frågan och svaret vet vi alla idag – det går alldeles utmärkt! Med växter på taket tänkte många på vatteninträngning men dessa farhågor har kommit på skam. Norrgårdens Idrottshall är stolt att ligga i framkant gällande det gröna tänket och det gröna taket genererar inte bara ger renare luft utan också är miljövänligt, vackert och ljuddämpande.

I hallens källare återfinns såväl omklädningsrum för både hemmaspelare och gäster som förvaringsutrymmen. Från början fanns här också personalutrymmen med kök och dusch med mera men detta har flyttats några våningar upp – att sitta och fika eller äta lunch i mörker varje dag är inte bra och vi värnar om all personal!

På entréplan återfinns själva idrottshallen med en plan som är anpassad handbollens krav. Dock spelas här också andra idrotter, till exempel basket och innebandy. På detta plan finns också kaféet. Högst upp återfinns gym, personalutrymmen, konferensrum och kontor.